Beplantning med blå blomster

OFFISIELL ÅPNING 4 MAI KLOKKEN 16.00, STJERNEMYRVEIEN 12
Utsmykkingen åpnes av Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet.
Vandring langs krokusbekken gjennom Haugerud boretslag og ned til utsmykking på støyskjermen ut mot Tvetenveien. Samlet går vi videre til Trosterud skole, for åpning av fotoutstilling med kunstkurs-elever fra fjerde trinn. Musikalsk innslag ved elever fra Trosterud skole og Haugerud strykeorkester. Vi serverer kaffe og kaker. Velkommen!

 På lune steder langs bekken blomstrer det allerede..

På lune steder langs bekken blomstrer det allerede..

bekkeblomstring1-6.jpg
bekkeblomstring1.jpg
bekkeblomstring1-12.jpg
bekkeblomstring1-11.jpg

I arkitektmodellen barna laget i første fase av prosjektet er bekken markert med en rekke av blåmalte steiner og en stripe av blått pulver. Å plante blå blomster ble også foreslått i prosessen. Disse ideene er samlet og videreført i en stripe av lavtvoksende krokus plantet i plen.

Linjen av blomster følger bekkens opprinngelige trase gjennom to større borettslag i området. Beplantningen utføres i samarbeid med elever fra skolen og borettslagene. Første borettslag ut var Haugerud boretsalg som fikk plantet en bekk bestående av 22 000 krokus høsten 2017. Første blomstring er våren 2018.

arkitekturmodell-11.jpg
 Haugerud boretslag består av 17 blokker i rød teglsten. Store arealer mellom blokkene er beplantet med plen.

Haugerud boretslag består av 17 blokker i rød teglsten. Store arealer mellom blokkene er beplantet med plen.

 Plen ned mot garasjerekken som avgrenser borettslaget mot Tvetenveien.

Plen ned mot garasjerekken som avgrenser borettslaget mot Tvetenveien.

 Blanding av ulike crocus vernus.

Blanding av ulike crocus vernus.

haugerudbekken_beplantning-16.jpg
haugerudbekken_beplantning-19.jpg
haugerudbekken_beplantning-8.jpg

I oktober 2017 satte vi 22 000 krokus løk i jorda gjennom Haugerud borettslag sammen med beboere, elever fra Trosterud skole og andre frivillige. Første blomstring blir å se våren 2018.

haugerudbekken_beplantning-17.jpg
haugerudbekken_beplantning-18.jpg
haugerudbekken_beplantning-22.jpg
haugerudbekken_beplantning-14.jpg
haugerudbekken_beplantning-27.jpg