Offisiell åpning
4. mai klokken 16.00

Stjernemyrveien 12

Utsmykkingen åpnes av
Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet.


Vandring langs krokusbekken gjennom Haugerud borettslag og ned til utsmykking på støyskjermen ut mot Tvetenveien. Samlet går vi videre til Trosterud skole, for åpning av fotoutstilling med kunstkurs-elever fra fjerde trinn. Musikalsk innslag med Haugerud strykeorkester og urfremføring av Trosterudsangen, laget av musikklærer og komponist Karina Krokaa og elever ved Trosterud skole. Vi serverer kaffe og kaker.

Velkommen!
 
åpning_haugerudbekken.jpg

 

Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på Trosterud skole om å lage en utsmykking i nærområdet. Kulturbyåret Mesén er produsent.

Prosjektet tar utgangspunkt i Haugerudbekken, en bekk som er ukjent for de fleste i området. Den ble lagt i rør da området ble bygget ut på 60 - 70 tallet. Sammen med barna har Høst og Mork utforsket bekkens lokasjon og historie, samt utviklet ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap.

Haugerudbekken_Utstilling_Fase1-30.jpg
arkitekturmodell-12.jpg

Begge modellene viser samme utsnitt av området som bekken renner gjennom. Den grønne, historiske modellen viser området slik det så ut før det ble bygget ut. Bekken rant da åpent gjennom et landskap preget av skog, mark og gårdsbruk. Arkitekturmodellen med blokker viser området etter at det ble bygget ut. I denne modellen er 3 forslag til utsmykking som synliggjør bekkens trase i dagens landskap, lagt inn: 1) store stener malt i blått 2) farging av traseen på bakken med blått pulver og/eller maling samt 3) fontene som bruker vannet fra bekken og lagt på bakken for å markere bekken der den renner i rør under bakken.

Flere av ideene vi har utarbeidet sammen med barna skal i tiden fremover realiseres for å synliggjøre bekketraseen som en akse gjennom området fra marka og ned til Alnabru. Beplantning med blomster er det første grepet som er gjennomført og denne utsmykkingen vil for første gang bli synlig våren 2018.

 Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.