Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på skoler i nærområdet om å lage flere utsmykkinger på Haugerud/Trosterud. Kulturbyrået Mesén er produsent.

Prosjektet tar utgangspunkt i Haugerudbekken, en bekk som er ukjent for de fleste i området. Den ble lagt i rør da området ble bygget ut på 60 - 70 tallet. Sammen med barna har Høst og Mork utforsket bekkens lokasjon og historie, samt utviklet ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap.

Haugerudbekken_Utstilling_Fase1-30.jpg
arkitekturmodell-12.jpg

Begge landskaps modellene presentert her ble laget som en del av ideutviklingen med barn på Trosterud skole. De viser det samme utsnittet av området som bekken renner gjennom. Den grønne, historiske modellen viser området slik det så ut før det ble bygget ut. Bekken rant da åpent gjennom et landskap preget av skog, mark og gårdsbruk. Arkitekturmodellen med blokker viser utsnittet etter at det ble bygget ut. I denne modellen er 3 av barnas oprinnelige forslag til utsmykking lagt inn: 1) store stener malt i blått 2) farging av bekkens opprinnelige trase på bakken med blått pulver og/eller maling samt 3) en fontene som bruker vannet fra bekken.

4.mai 2018 var det åpning av prosjektets to første utsmykkinger: En 200 meter lang krokusbekk langs gjennom Haugerud borettslag og en foto- og tekst basert utsmykking på støyskjermen langs Tvetenveien. Byrådssekretær Frode Kyvåg stod for den offisielle åpningen. 

Vi åpnet samtidig fotoutstilling med kunstkurs-elever fra fjerde trinn på Trosterud skole og hadde musikalske innslag med Haugerud strykeorkester og urfremføring av Trosterudsangen, laget av musikklærer og komponist Karina Krokaa og elever ved Trosterud skole. 

Kyvåg åpner Haugerubekken.jpg

Juni 2018 lanseres prosjektets tredje utsmykking produsert i samarbeid med levere ved Hellerud videregående skole, skuespiller/slampet Sofia Knudsen Estefanos og lyd kunstner Sigrun Merete Mongstad.

Se flere bilder fra åpningen 4.mai 2018.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.