Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på Trosterud skole om å lage en utsmykking i nærområdet. Kulturbyrået Mesén er produsent.

Prosjektet tar utgangspunkt i Haugerudbekken, en bekk som er ukjent for de fleste i området. Den ble lagt i rør da området ble bygget ut på 60 - 70 tallet. Sammen med barna har Høst og Mork utforsket bekkens lokasjon og historie, samt utviklet ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap.

Haugerudbekken_Utstilling_Fase1-30.jpg
arkitekturmodell-12.jpg

Begge modellene viser samme utsnitt av området som bekken renner gjennom. Den grønne, historiske modellen viser området slik det så ut før det ble bygget ut. Bekken rant da åpent gjennom et landskap preget av skog, mark og gårdsbruk. Arkitekturmodellen med blokker viser området etter at det ble bygget ut. I denne modellen er 3 forslag til utsmykking som synliggjør bekkens trase i dagens landskap, lagt inn: 1) store stener malt i blått 2) farging av traseen på bakken med blått pulver og/eller maling samt 3) fontene som bruker vannet fra bekken og lagt på bakken for å markere bekken der den renner i rør under bakken.

4.mai 2018 var det åpning av "krokusbekken", utsmykkingen på støyskjermen langs Tvetenveien og fotoutstillingen på Trosterud skole.  Byrådssekretær Frode Kyvåg stod for den offisielle åpningen. 

Åpningen bød på vandring langs krokusbekken gjennom Haugerud borettslag og ned til utsmykking på støyskjermen ut mot Tvetenveien. Fotoutstilling med kunstkurs-elever fra fjerde trinn på Trosterud skole og musikalske innslag med Haugerud strykeorkester og urfremføring av Trosterudsangen, laget av musikklærer og komponist Karina Krokaa og elever ved Trosterud skole. 

Se flere bilder fra åpningen.
 

Kyvåg åpner Haugerubekken.jpg
 Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.