Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der kunstnerne Katja Høst og Liva Mork samarbeider med elever på skoler i nærområdet om å lage flere utsmykkinger på Haugerud/Trosterud. Kulturbyrået Mesén er produsent.

Prosjektet tok utgangspunkt i Haugerudbekken, en bekk som er ukjent for de fleste i området. Den ble lagt i rør da området ble bygget ut på 60 - 70 tallet. Haugerud/Trosterud står igjen foran ny stor utbygging med både områdeløft og ny reguleringsplan. I denne konteksten jobber kunstnerne med å fremme barnas stemme i utviklingen av området.

Historisk modell, utsnitt av Haugerud der bekken går i rør i dag.

Historisk modell, utsnitt av Haugerud der bekken går i rør i dag.

Nåtidsmodell med flere av barnas forslag til første utsmykking.

Nåtidsmodell med flere av barnas forslag til første utsmykking.

Sammen med barna har Høst og Mork utforsket bekkens lokasjon og historie, samt utviklet ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap. Begge modellene presentert her ble laget som en del av ideutviklingen til den første utsmykking laget med barn fra Trosterud skole: en 400 meter lang krokusbekk som markerer Haugerudbekken der den går i rør gjennom to av områdets borettslag. Samtidig med at krokusen blomstret for første gang lanserte vi neste utsmykking: foto og tekstbaserte verk på støyskjermen langs Tvetenveien produsert i samarbeid med 4. trinnselever ved Trosterud skole.

Juni 2019 lanseres prosjektets tredje utsmykking produsert i samarbeid med elever ved Hellerud videregående skole, skuespiller/slampoet Sofia Knudsen Estefanos og lydkunstner Sigrun Merete Mongstad.

I samarbeid med Oslo kulturskole og Trosterud AKS har Haugerudbekken startet enda et nytt delprosjekt. Sammen med 2. trinnselever jobber vi frem forlag til ny skole gjennom et kunstkurs med fokus på konstruksjon og arkitektur. Vi håper på en anledning til å levere barnas ideer til beslutningstakere og byplanleggere involvert i den nye reguleringsplanen.

Byrådssekretær Frode Kyvåg stod for den offisielle åpningen 4 mai 2018. Haugerud strykeorkester bidro med musikalske innslag.

Byrådssekretær Frode Kyvåg stod for den offisielle åpningen 4 mai 2018. Haugerud strykeorkester bidro med musikalske innslag.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.

Kartutsnitt fra Google Maps som viser deler av bekkens trasse.