Om prosjektet

Haugerudbekken er et stedsspesifikt kunstprosjekt der to lokale billedkunstnere på Haugerud inngår et samarbeid med elever på Trosterud skole om å lage en utsmykking i nærområdet. Prosjektet tar utgangspunkt i Haugerudbekken som er ukjent for de fleste i området. Den ble lagt i rør da området opplevde stor utvikling med blokkbebyggelse, T-bane og handlesenter på 60-70 tallet. Sammen med barna utforsker kunstnerne bekkens lokasjon og historie, samt utvikle ideer for hvordan bekkens trase kan synliggjøres på bakkeplan i dagens landskap. 

Prosjektet gjennomføres mens Haugerud/Trosterud er i oppstartsfasen på et områdeløft. Denne konteksten understreker tematikk knyttet til lokal innflytelse, estetikk og etikk i forvaltning av offentlig rom og byutvikling, og prosjektet bidrar i diskusjonen om hva Haugerud er og kan være. Nærheten til naturen fremheves for eksempel av Haugerudbeboerne som en særlig kvalitet ved området. Denne kvaliteten er imidlertid lite synlig i tildels nedslitt drabantby-bebyggelsen per i dag. Ved å synliggjøre noe av områdets historie og det spesifikke valget fra 60-tallet om å legge Haugerudbekken i rør, søker prosjektet å reflektere over egenskaper, kvaliteter og potensiale i området – nå da området er i ny utvikling.

Spesielt er vi opptatt av å gi barna en stemme i denne prosessen. Ved å invitere dem til å prege deler av landskapet de bor i visuelt, ønsker vi å fremme deres engasjement og eierforhold til nærområdet. Trosterud skoles elever har mer enn 30 ulike morsmål. Prosjektet søker derfor, i tillegg til å by på kunstnerisk aktivitet for barn i et område med mangelfullt kulturtilbud, også å knytte barn (og foreldre) med ulik kulturell bakgrunn sammen om et felles prosjekt i lokalmiljøet.

Om kunstnerne

Katja Høst er utdannet ved institutt for fotografi på kunsthøyskolen i Bergen. Tematisk står identitet, selvforståelse og tilhørighet, samt sosiale og politiske konstruksjoner sentralt i kunstnerskapet. Noen ganger med utgangspunkt i individet; roller, tilhørighet, og andres blikk er gjenstand for undersøkelse. Andre ganger er dele av samfunnet (skolen, kunstinstitusjonen, signalbygg, byrom etc.) omdreiningspunktet og spørsmål stilles til hvilke premisser som ligger til grunn for ulike praksiser og valg. Kunstnerens teknikk og metode er prosjekt avhengig og spenner fra fotografi og lyd til inngrep i landskap. Fotografi, video og installasjon kan likevel sies å stå sentralt i kunstnerskapet. Høst har stilt ut på en rekke steder både i Norge (Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS m.m.) og internasjonalt (St. Petersburg, Toronto, Montréal, New York, Stockholm, København m.m.). Hun har levert utsmykninger til Litteraturhuset og Idrettshøyskolen i Oslo samt i offentlig rom ved Oslo S og på Haugerud i Oslo. www.katjahost.com

Liva Mork jobber med installasjoner, stedsspesifikke og relasjonelle prosjekter. Natur, miljø og stedsendringer er blant temaene hun jobber med. Mork utforsker hvordan involvere ulike grupper i kunstprosjekter og samarbeider blant andre med kunstnere, lokale aktører og institusjoner. Historie, egenart og ressurser lokalt kan være førende for prosess og utvikling av verk. Den undersøkende prosessen er like viktig som det ferdige resultatet - som kan ta form som kunst i landskapet, en utsmykning, en performance eller et arrangement. Liva Mork er utdannet fra Statens kunstakademi, Kunsthøgskolen i Oslo i 2004. Hun har vist arbeider bl.a. på Høstutstillingen, KunstaRena, Galleri BOA og Sound of Mu, og er co-prosjektleder for LANDART Gjerdrum. I tillegg til å være utøvende kunstner, jobber Mork ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, og som formidler av utstillinger og verksteder i Den kulturelle skolesekken

Samarbeidspartnere

Kulturbyrået Mesén har spesialisert seg på å initiere, produsere og formidle kunstprosjekter i offentlige rom. Vi har spisskompetanse når det gjelder å jobbe med kunstprosjekter som har kulturell, kunnskapsmessig, teknologisk og vitenskapelig tilnærming. Vi jobber stedsrelatert og formidler kunstprosjekter utendørs i det offentlige rom og på nett. Kulturbyrået Mesén har gjennomført 19 kunstprosjekter i Groruddalen siden 2009 der kunstnere har jobbet og laget kunst sammen med barn og ungdom i flere av prosjektene. Kulturbyråaet Mesén har også gjennomført store veggmalerier og kampanjer i Drammen under vignetten Fremtiden er Fjell av Dahl/Christensen. Vi arbeider aktivt med å utvikle nye arenaer for kunstnerisk produksjon og praksis, samt jobber strategisk med å synliggjøre prosjektene i media og offentligheten.

AKS ved Trosterud skole

Haugerud borettslag

Boost Haugerud

Bidragsytere

sparebankstiftelsen.png
bydel alna.png
Eckbos-legater-staende-2.jpg
kulturraadet_sort_stor.png
kul_symb.jpg