Om prosessen

Den første utsmykkingen

Forprosjektet med barna - der ideene til den første utsmykkingen (beplantning av krokusbekk) ble utviklet var strukturert som et kunst kurs holdt på Låven ved Nordre Trosterud Gård våren 2017. Kurset strakk seg over 12 uker, og var åpent for barn på 3 og 4 trinn ved AKS på Trosterud skole. I løpet av perioden ønsket vi å introdusere barna for arbeid med kunst i landskap generelt og utsmykking spesielt. Et mål var å utvikle forslag til utsmykking med utgangspunkt i Haugerudbekken sammen med barna. Dette utgangspunktet stammer fra ønsket om å styrke barnas bevissthet om lokal historie og kvaliteter i nærområdet. Samtidig ga denne rammen en mulighet for å arbeide med et bredt spekter av teknikker og metoder. 

2kursdag_4.jpg
2kursdag_7.jpg

I skogen, ikke langt fra Lille Wembley, mellom Solfjellet borettslag og Sankthansfjellet borettslag, er bekken synlig. Den renner åpent fra marka, men forsvinner inn i et rør avstengt med gitter like før den kommer til Haugerudveien. I dette området jobbet vi den første kursdagen. Ved å ta i bruk naturlige materialer som de fant i nærheten arbeidet ungene med å fremheve bekken der den er synlig. Vi laget bl.a. en linje av steiner, pil av kongler, bro over bekken og en hvileplass der bekken rant inn i røret. Bekken ble lokalisert og markert, men hvordan gjøre bekken synlig for andre der den renner i rør?

2kursdag_12.jpg
2kursdag_9.jpg
2kursdag_1.jpg
haugerudbekken_kursdag5-7.jpg
 

Vi tok med oss en papirrull og rullet ut over 30 meter papir ute, rett over den opprinnelige traseen, der bekken nå renner i rør under bakken. På gresset utenfor blokkene i Solfjellet borettslag hadde vi god plass og vi snakket med mange lokale beboere som var nysgjerrige på hva vi holdt på med. Barna kunne fortelle beboerne om bekken som renner under bakken der de bor, og det oppstod spontane samtaler om hvordan landskapet kunne sett ut om man hadde inkludert en åpen bekk i boligområdet isteden for å legge den i rør. 

Inne på Låven ved Nordre Trosterud Gård har vi jobbet med å lage modeller over en del av området som bekken renner gjennom. Vi har laget en historisk modell, slik det så ut før området ble bygget ut. Vi laget også en arkitektur modell med utgangspunkt i det samme kartutsnittet. Denne modellen gjengir blokkene som ble bygget på 60- og 70-tallet og presenterer forslag til utsmykkinger som markerer bekken trase på bakkeplan i dagens landskap.

Haugerudbekken_Utstilling_Fase1-27.jpg
haugerudbekken_kursdag6-2.jpg
haugerudbekken_kursdag4-7.jpg

I mai 2017 ble det åpnet et midlertidig plankontor på Haugerud senter i forbindelse med medvirkningsuker og det forestående områdeløftet på Haugerud/Trosterud. Haugerudbekken prosjektet ble forespurt om å lage en utstilling til dette lokalet. Vi inviterte barna til å male plakater hvor de ga uttrykk for hva de mener er spesielt med Haugerud/Trosterud og hvorfor det er bra å bo her. Vi fant også utsnitt i det store bekkemaleriet vi hadde malt på Solfjellet og rammet inn bilder av vann.

 
Haugerudbekken_dag8_gruppe2-12.jpg
Haugerudbekken_dag8_gruppe2-14.jpg
Haugerudbekken_dag8_gruppe2-16.jpg

Den andre utsmykkingen

Våren 2018 jobbet elever fra Trosterud skole med å uttrykke hvordan de opplever Haugerud/Trosterud som sted gjennom fotografi og tekst. Elevene fikk utdelt hvert sitt kamera og en dagbok. De fikk en introduksjon til fotografi som medium, fotograferte sitt eget nærområdet slik de ser og opplever det, samt skrev korte dagbok tekster.

Et utvalg av bildene deres ble fremkalt og overført til treplater som dannet grunnlag for en permanent utstilling som de selv satte sammen i skolens musikkrom.

Videre ble noen av bildene og tekstene deres valgt ut til å være del av utsmykningen på en støyskjerm langs Tvetenveien. Støyskjermen ligger like nedenfor Haugerud borettslag, langs en sterkt trafikkert vei og ved knutepunkt for flere sentrale busslinjer i området.

Sjhnn_nw.jpeg