Ny skole

 Ny skole er Haugerudbekkens fjerde delprosjekt og knytter an til planprosessen om bygging av ny skole på Trosterud. Gjennom et kunstkurs i samarbeid med Trosterud aktivitetsskole og Oslo kulturskole har 2. trinnselever jobbet frem forslag til ny skole med tilhørende uteområde. Kurset avsluttes med en overlevering av barnas ideer samt modeller av ny skole til Undervisningsbygg og arkitektene som utvikler skisser til ny skole.

Vi har også produsert et hefte som samler barnas innspill. Spennet er stort og viser barnas engasjement i å skape en trygg, spennende og fantasifull læringsarena for seg selv og sine medelever. De er tett på skolen og kjenner hver dag på kroppen hva som fungerer og ikke. Vi velger derfor å kalle barna for skoleeksperter og håper at dette heftet kan være en inspirerende ressurs for alle som skal jobbe videre med utforming av den nye skolen.

Takk til Gasa arkitekter, Utdanningsetaten og Undervisningsbygg for hyggelig møte!