Beplantning med blå blomster

vialPvBg_KH.jpg
arkitekturmodell-11.jpg

I arkitektmodellen barna laget i første fase av prosjektet er bekken markert med en rekke av blåmalte steiner og en stripe av blått pulver. Å plante blå blomster ble også foreslått i prosessen. Disse ideene er samlet og videreført i en stripe av lavtvoksende krokus plantet i plen.

Linjen av blomster følger bekkens opprinngelige trase gjennom to større borettslag i området. Beplantningen ble utført i samarbeid med elever fra skolen og borettslagene. Første borettslag ut var Haugerud borettslag som fikk plantet en bekk bestående av 22 000 krokus høsten 2017. Første blomstring var våren 2018.

Haugerud boretslag består av 17 blokker i rød teglsten. Store arealer mellom blokkene er beplantet med plen.

Haugerud boretslag består av 17 blokker i rød teglsten. Store arealer mellom blokkene er beplantet med plen.

Plen ned mot garasjerekken som avgrenser borettslaget mot Tvetenveien.

Plen ned mot garasjerekken som avgrenser borettslaget mot Tvetenveien.

Blanding av ulike crocus vernus.

Blanding av ulike crocus vernus.

haugerudbekken_beplantning-16.jpg
haugerudbekken_beplantning-19.jpg
haugerudbekken_beplantning-8.jpg

I oktober 2017 satte vi 22 000 krokus løk i jorda gjennom Haugerud borettslag sammen med beboere, elever fra Trosterud skole og andre frivillige. Våren 2018 kunne man se den første blomstringen.

haugerudbekken_beplantning-17.jpg
haugerudbekken_beplantning-18.jpg
haugerudbekken_beplantning-22.jpg
haugerudbekken_beplantning-14.jpg
haugerudbekken_beplantning-27.jpg
bekkeblomstring1-7.jpg
Haugerudbekken_fase3-4.jpg
Haugerudbekken_fase3-1.jpg