Utsmykking på Støyskjerm

Som en del av kunstprosjektet Haugerudbekken av Katja Høst og Liva Mork i samarbeid med elever fra Trosterud skole har en ny utsmykking blitt etablert på støyskjermen langs Tvetenveien på nedsiden av Haugerud borettslag. I denne delen av prosjektet forteller barna om sin opplevelse av Haugerud gjennom fotografi og tekst. En fotokollage laget av barna har sammen med historiske bilder fra Haugerud blitt montert langs Tvetenveien.