Utsmykking på Støyskjerm

 

Offisiell åpning
4. mai klokken 16.00

Stjernemyrveien 12

Utsmykkingen åpnes av
Rina Mariann Hansen, Byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Vandring langs krokusbekken gjennom Haugerud borettslag og ned til utsmykking på støyskjermen ut mot Tvetenveien. Samlet går vi videre til Trosterud skole, for åpning av fotoutstilling med kunstkurs-elever fra fjerde trinn. Musikalsk innslag med Haugerud strykeorkester og urfremføring av Trosterudsangen, laget av musikklærer og komponist Karina Krokaa og elever ved Trosterud skole. Vi serverer kaffe og kaker.

Velkommen!
åpning_haugerudbekken.jpg

Som en del av kunstprosjektet Haugerudbekken av Katja Høst og Liva Mork i samarbeid med elever fra Trosterud skole skal en ny utsmykking etableres på støyskjermen langs Tvetenveien på nedsiden av Haugerud borettslag. I denne delen av prosjektet forteller barna om sin opplevelse av Haugerud gjennom fotografi og tekst. En fotokollage laget av barna skal sammen med historiske bilder fra Haugerud monteres langs Tvetenveien.