Utsmykking på Støyskjerm

Som en del av kunstprosjektet Haugerudbekken av Katja Høst og Liva Mork i samarbeid med elever fra Trosterud skole har en utsmykking blitt etablert på støyskjermen langs Tvetenveien på nedsiden av Haugerud borettslag. I denne delen av prosjektet forteller barna om sin opplevelse av Haugerud gjennom fotografi og tekst. En fotokollage laget av barna har, sammen med historiske bilder fra Haugerud, blitt montert langs Tvetenveien.

Våren 2018 jobbet elever fra Trosterud skole med å uttrykke hvordan de opplever Haugerud/Trosterud som sted gjennom fotografi og tekst. Elevene fikk utdelt hvert sitt kamera og en dagbok. De fikk en introduksjon til fotografi som medium, fotograferte sitt eget nærområdet slik de ser og opplever det, samt skrev korte dagbok tekster. Et utvalg av bildene deres ble fremkalt og overført til treplater som dannet grunnlag for en permanent utstilling som de selv satte sammen i skolens musikkrom. Videre ble noen av bildene og tekstene deres valgt ut til å være del av utsmykningen på en støyskjerm langs Tvetenveien.

Mandag 2 Mars 1942
flyalarm natten, kaster ned flyblad som ongene finner på jordene heromkring. Finn begynner i statens tiltakskommisjon, guttene på skitur i måneskinn.
(voksen kvinne)

Mandag 5 Mars 2018
Kjære dagbok på tirsdag var det kunstkurs, det var gøy, men søstrene min hadde tatt bilder av seg sjøl [...] Faktisk skulle jeg ta bilder av naturen, nei da kunne jeg ikke det, for søstrene min tok bilder av mamma og seg sjøl. Forteller mer i morgen (jente 10 år).